صفحه اصلی > واحدها > واحدهای اداری > امور مالی 

 

نام و نام خانوادگی: عبدالرسول قلاتی جاسکی

مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

سابقه کار:   6سال

سمت: رئیس امور مالی

 

 

شرح وظایف واحدامورمالی

1- تقسيم كار بين حسابداران .
2- كنترل دفاتر حسابداري
3-تشخيص و طبقه بندي اعتبارات ، نظارت در ثبت و نگهداري اعتبارات برابر موازين و مقررات مالي و اعتبارات مصوبه ،مقايسه هاي ارسالي و اعتبارات حواله شده از مركز و تامين اعتبار هزينه هاي جاري شهرستان .
4- امضاء چك ها و انطباق ته چك با موجودي دفاتر بانكي و اسناد مثبته و برگه هاي محاسباتي .
5- بررسي صورتحساب اموال شهرستان و مطابقت آنها با آئين نامه هاي اموال .
6- اهتمام لازم در واريز حسابهاي قطعي و تنظيم صحيح حساب به موقع و ارسال يك نسخه از صورت حساب ماهيانه به امور مالي استان .
7- كنترل و امضاء ليست و اسناد هزينه ، محاسبه پرداختها و صدور و نگهداري برگه هاي محاسباتي با رعايت مقررات مالي .
8- نظارت بر كار حسابداران .
9- تهيه و تنظيم صورت ديون و تعهدات مربوط به مطالبات كاركنان .
10-   نظارت بر عملكرد واحد در آمد .
11- انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق