صفحه اصلی > حوزه ریاست 

 

 

نام و نام خانوادگی:      دکتر عبدالعظیم احمد پور کریانی

سمت:                     مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان جاسک

مدرک تحصیلی:          دکترا پزشکی

 

 

 

شرح وظایف

1-مسئول رهبري سيستم در جهت رسيدن به اهداف بهداشتي درماني شهرستان، با كمك معاونت هاي زيرمجموعه خود

2- پاسخگویی به ارباب رجوع به صورت حضوری و تلفنی

3- هماهنگی قرار ملاقاتها و جلسات مدیریت و معاونین شبکه

4- نظارت بر فعاليت هاي كليه كاركنان شبكه و مراكز بهداشتي درماني و اورژانس 115 مربوطه

5- همكاري با ادارات دولتي در تامين نيازمندي هاي بهداشتي و درماني آنها

6- بررسي وضعيت بهداشتي شهرستان واجراي برنامه هاي مربوط از طريق مركز بهداشت استان

7- تشكيل جلسات مختلف در طول سال با مسئولين واحد ها و كارشناسان ستادی جهت رفع مشكلات

8- ارتباط با فرمانداري و ادارات دولتي و شركت در شوراي اداري شهرستان

 


سوابق اجرایی