صفحه اصلی > تماس با ما 

دورنگار

شماره تلفن

نام واحد

07635422166

07635421574

مدیریت

---

07635421575

معاونت بهداشتی

07635424006

07635424006

کارگزینی

---

07635424851

ستادگسترش

---

07635425058

مبارزه با بیماریها

---

07635420329

سلامت خانواده

---

07635424938

سلامت محیط

---

07635421572

امورمالی

آدرس:استان هرمزگان - شهرستان حاجی آباد - بلوار امیر کبیر - شبکه بهداشت درمان