صفحه اصلی > حوزه ریاست > معاون اداری مالی  

نام: عباس

نام خانوادگی: سالاری جائینی

تاریخ تولد:1354

محل تولد: شهرستان حاجی آباد

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

سمت: معاون اداری ومالی

شماره تماس مستقیم: 07635424006

 

 شرح وظایف

1- تدوین و اجرای نظام جذب‚تامین نیروی انسانی در چارچوب مقررات

2- تدوین ساختار و تشکیلات متناسب سازمان

3- برنامه ریزی -سامان دهی- نظارت و کنترل بر امور اداری_مالی

4- اجرای کلیه قوانین و مقررات مربوط به امور اداری و استخدامی

5- نظارت بر صدور احکام و قراردادهای استخدامی-ماموریت ها و مرخصی ها

6- نظارت بر مسائل انظباطی کارکنان تحت پوشش

 

سوابق اجرایی

*مسئول کارگزینی و اموراداری شبکه بهداشت ودرمان حاجی آباد

*مسئول امورعمومی شبکه بهداشت ودرمان حاجی آباد

*معاونت اداری مالی شبکه بهداشت ودرمان حاجی آباد

*معاون سازمان انتقال خون استان هرمزگان