نام:محمودرضا

نام خانوادگی: تقی زاده

سال تولد: 1348

محل تولد: شهرستان بافت

سمت: مسئول حراست

مدرک تحصیلی: لیسانس

رشته تحصیلی: کارشناس بهداشت محیط

شماره تماس مستقیم: 07634223887

 

سوابق اجرایی

 مسئول بهداشت محیط سال1387

 معاونت بهداشتی شبکه بهداشت از سال 1389 تا سال1397