صفحه اصلی > واحدها > واحدهای ستادی > سلامت روان 
 
مشخصات پرسنل واحد سلامت روان
 
 
نام
 
نام خانوادگی
میزان تحصیلات
سمت
مریم
سالاری
کارشناس روانشناسی بالینی
مسئول واحد

پیمانه

امیری توسلی

کارشناس روانشناسی

بالینی

کارشناس واحد

 
شرح وظایف واحدسلامت روان

1-نظارت بر مراکز بهداشتی و درمانی روستایی وشهری دربخش سلامت روان  

2-تهیه و توزیع داروهای مورد نیاز بیماران تحت پوشش

3-جمع آوری وجمع بندی آمار ماهیانه از مراکز شهری و روستایی و ارسال به استان

4-جمع آوری وجمع بندی آمار مربوط به خودکشی از مراکز روستایی و بیمارستان

 5-آموزش و باز آموزی کاردانان و کارشناسان مراکز

6-برگزاری کلاسهای آموزشی جهت دانش آموزان و اقشار آسیب پذیر