مشخصات پرسنل  امور مالی
 
 
نام
 
نام خانوادگی
میزان تحصیلات
سمت
 
تابنده 
 
ایرانپور 
کارشناس حسابداری 
  مسئول امور مالی
 
مینا 
 
بهروزی 
فوق دیپلم حسابداری 
 حقوق و دستمزد 
 
  سمیه
 
شیخ زاده 
فوق دیپلم حسابداری 
 اعتبارات وبودجه 

  عذرا

کشاورزی
کارشناس حسابداری 

دفتردار تعهدی

 

 
کبری
 
معصومی
کارشناس حسابداری 
 رسیدگی به اسناد مالی 

شرح وظایف واحدامورمالی

1- تقسيم كار بين حسابداران .
2- كنترل دفاتر حسابداري
3-تشخيص و طبقه بندي اعتبارات ، نظارت در ثبت و نگهداري اعتبارات برابر موازين و مقررات مالي و اعتبارات مصوبه ،مقايسه هاي ارسالي و اعتبارات حواله شده از مركز و تامين اعتبار هزينه هاي جاري شهرستان .
4- امضاء چك ها و انطباق ته چك با موجودي دفاتر بانكي و اسناد مثبته و برگه هاي محاسباتي .
5- بررسي صورتحساب اموال شهرستان و مطابقت آنها با آئين نامه هاي اموال .
6- اهتمام لازم در واريز حسابهاي قطعي و تنظيم صحيح حساب به موقع و ارسال يك نسخه از صورت حساب ماهيانه به امور مالي استان .
7- كنترل و امضاء ليست و اسناد هزينه ، محاسبه پرداختها و صدور و نگهداري برگه هاي محاسباتي با رعايت مقررات مالي .
8- نظارت بر كار حسابداران .
9- تهيه و تنظيم صورت ديون و تعهدات مربوط به مطالبات كاركنان .
10-   نظارت بر عملكرد واحد در آمد .
11- انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق