صفحه اصلی > آزمایشگاه ها > سرگزاحمدی 

مشخصات آزمایشگاه مرکز سرگزاحمدی

آزمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی سرگزاحمدی در سال 1385 به بهره برداری رسیده است.این آزمایشگاه بصورت غیرمستقل و در ساختمان مرکز سرگزاحمدی قرار گرفته و دارای مساحت زیربنا 20مترمربع میباشد.ساعت کار آزمایشگاه صبحها از ساعت 8:00 صبح الی 12:00 ظهر و عصرها از ساعت 16:00 عصر الی ساعت 19:00میباشد.این واحد در صورت نیاز به انجام آزمایش اورژانسی در کل ساعت شبانه روز آماده خدمات رسانی میباشد.

شرح وظایف

1- پذيرش و انجام آزمايشات روتين

2- بر آورد نياز و تامين تجهيزات آزمايشگاهی و مواد و کيت های مصرفی در آزمايشگاه

3- جمع آوری و تجزيه و تحليل و جمع بندی آمار فعاليت آزمايشگاه

4- جوابدهی به مراجعین

سرویس های تشخیصی موجود

پذیرش و نمونه گیری - ایمنولوژی - خون شناسی - بیوشیمی خون - هماتولوژی - باکتری شناسی - بیوشیمی ادرار

آزمایشات قابل انجام

BTA - BTT- BHCG - BUN - Cr- ESR - UA - Cholestrol -TG-FBS - BF - CBC- WBC