صفحه اصلی > واحدها > واحدهای ستادی > سلامت مدارس 

نام و نام خانوادگی: ندا احمدزاده

مدرک تحصیلی: لیسانس مامایی

سابقه کار:  سال

سمت: مسئول بهداشت مدارس

 

شرح وظایف واحدسلامت مدارس

1-آموزش بهداشت

2-بهداشت محیط مدرسه

3-انجام معاینات غربالگری سالانه

4-تغذیه در سنین مدرسه

5-پیشگیری از بیماریهای شایع در مدرسه

6-پیشگیری از سوانح و حوادث در سنین مدرسه