صفحه اصلی > واحدها > واحدهای ستادی > نظارت بر درمان 

 

نام و نام خانوادگی: سبحان رادمنش

سابقه کار: 6 سال

مدرک تحصیلی: لیسانس مهندسی بهداشت محیط

سمت: مسئول نظارت بر درمان

 

 

شرح وظایف واحد نظارت بر درمان:

1. نظارت بر موسسات پزشکی ( فیزیوتراپی، بینائی سنجی، عینک سازی، شنوایی سنجی، گفتار درمان ....)

2. نظارت بر مطب پزشکان عمومی، متخصص و دندانپزشک

3. نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد

4. نظارت بر کلیه مراکز دندانپزشکی دولتی و خصوصی

5. نظارت بر دفاتر کار

6. پاسخگویی و رسیدگی به شکایات

7. نظارت بر اجرای صحیح تعرفه های خدمات تشخیصی-درمانی

8. امور مربوط به کمیته های بیمارستانی

9. امور مربوط به واگذاری واحدهای مراکز درمانی

10. همکاری با کارشناسان دانشگاه متبوع جهت بازدید موردی از مراکز تحت پوشش

11. پیگیری امور مربوط به صدور مجوز تزریقات

12. پلمپ مراکز درمانی غیر مجاز

13. نظارت بر امور آزمایشگاههای دولتی و مخصوص